AluForce

Uwaga:
Obecnie prowadzimy prace konserwacyjne na naszej stronie internetowej. Poszczególne treści mogą być niekompletne lub nieprawidłowe. Prosimy o zrozumienie
Uwaga:
Obecnie prowadzimy prace konserwacyjne na naszej stronie internetowej. Poszczególne treści mogą być niekompletne lub nieprawidłowe. Prosimy o zrozumienie

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwości wniesienia sprzeciwu poinformujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

AluForce UG (ograniczona odpowiedzialność)
Tiefer Kamp 22
D-30826 Garbsen
Jörg Rieckhoff

Telefon: +49 (0) 5131-4670815
E-mail: info@alu-force.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, których dotyczy przetwarzanie, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie ważnych powodów, które zasługują na ochronę, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z do art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi direct mail, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o Twoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub ze względu na ważny interes publiczny przetwarzany przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre serwisy używają tzw. Cookies. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania) są przechowywane, będą one oddzielnie omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca serwisu automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być zapisywane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego pochodzące (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań.

Dane, które przekażesz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników piszących komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc wystąpić przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak zniewagi lub propaganda.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. Adres IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie internetowej do całkowitego usunięcia komentowanych treści lub konieczności usunięcia komentarzy ze względów prawnych (np. Obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są zapisywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zapisywanie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google iw pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. Identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. Pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam w Androidzie) są anonimizowane po 38 miesiącach lub usuwane. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta z piksela akcji odwiedzającego firmy Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

W ten sposób zachowanie odwiedzających witrynę można śledzić po przekierowaniu na stronę internetową dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizację przyszłych środków reklamowych.

Gromadzone dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook wykorzystuje te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Zasady wykorzystywania danych na Facebooku mogą korzystać. Dzięki temu Facebook może zmieniać reklamy na stronach Facebooka, a także poza nim. Jako operator strony internetowej nie możemy wpływać na wykorzystanie danych.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również skorzystać z funkcji remarketingu „Niestandardowi odbiorcy” w obszarze ustawień reklamy poniżej https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen dezaktywować. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Newsletter

Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany w serwisie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn. Dalsze dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zapisaliśmy do innych celów.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów i materiałów informacyjnych. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie biuletynów. Jeśli wprowadzisz dane w celu otrzymywania biuletynów / materiałów informacyjnych (np. Adres e-mail), będą one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat zgodności z „Tarczą Prywatności UE-USA”. „Tarcza Prywatności” to umowa między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej za pomocą MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (tak zwany sygnał nawigacyjny) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można określić, czy wiadomość z biuletynem / materiałem informacyjnym została otwarta i które linki zostały kliknięte. Rejestrowane są również informacje techniczne (np. Czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Te informacje nie mogą być przypisane do odpowiedniego odbiorcy biuletynu / materiałów informacyjnych. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów / e-maili z materiałami informacyjnymi do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz analizy przez MailChimp, musisz wypisać się z newslettera. Podajemy do tego link w każdej wiadomości biuletynu.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, wypisując się z newslettera. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które przechowujesz u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z naszych serwerów, a także z serwerów MailChimp po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane, które zapisaliśmy do innych celów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przepisami dotyczącymi ochrony danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy tak zwaną „Umowę o przetwarzaniu danych” z MailChimp, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich stronom trzecim.

6. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających naszą witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została otwarta za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki internetowe Google są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

pl_PLPolish