AluForce

Not:
Şu anda web sitemizde bakım çalışması yapıyoruz. Bireysel içerik eksik veya yanlış olabilir. Anlayışınızı rica ediyoruz
Not:
Şu anda web sitemizde bakım çalışması yapıyoruz. Bireysel içerik eksik veya yanlış olabilir. Anlayışınızı rica ediyoruz

veri koruması

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize verdiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, web sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıntılar, veri koruma beyanında “İşlemenin kısıtlanması hakkı” altında bulunabilir.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak çerezler ve sözde analiz programları ile yapılır. Sörf davranışınız genellikle isimsiz olarak analiz edilir; sörf davranışı size kadar izlenemez. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. Bu veri koruma beyanında itiraz olasılıkları hakkında sizi bilgilendireceğiz.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekiyoruz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşa not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

AluForce UG (sınırlı sorumluluk)
Tiefer Kamp 22
D-30826 Garbsen
Jörg Rieckhoff

Telefon: +49 (0) 5131-4670815
E-posta: info@alu-force.de

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) İşlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda ve doğrudan reklama karşı veri toplanmasına itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Veri işleme, Madde 6 Paragraf 1 lit. e veya f GDPR temelinde gerçekleştiriliyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işleme için korumaya değer, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ağır basan zorlayıcı nedenleri kanıtlayamazsak veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz ( Madde 21 Paragraf 1 GDPR).

Kişisel verileriniz doğrudan posta işletmek amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz).

Sorumlu denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Temyiz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya. TLS şifrelemesi. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e değişmesi ve tarayıcınızın satırındaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş / gerçekleşmişse, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Artık kişisel verilerinize ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrasına göre bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin menfaatlerinin geçerli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması haricinde - sadece sizin rızanızla veya yasal iddiaların tesisi, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için kullanılabilir. veya Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleriyle.

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek için baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına işbu belge ile itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Web sitemizde veri toplama

Kurabiye

Bazı web siteleri sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye yarar. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu, "oturum çerezleri" olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda saklanır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f uyarınca saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezleri saklamak konusunda meşru bir menfaat sahibidir. Diğer tanımlama bilgileri (örneğin, gezinme davranışınızı analiz etmek için tanımlama bilgileri) saklandığı ölçüde, bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.

Sunucu günlük dosyaları

Web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu talebinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f temel alınarak kaydedilir. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir ilgiye sahiptir - bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim Formu

Bize iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran sizin rızanız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks ile sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, meşru bir menfaatimiz olduğu için işleme sizin izninize (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Par. 1 lit. f GDPR) dayanmaktadır etkili İşlemede bize gönderilen sorular.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Bu web sitesinde yorum işlevi

Bu sayfadaki yorum fonksiyonu için yorumunuza ek olarak yorumun oluşturulduğu zaman, e-posta adresiniz ve eğer isimsiz olarak göndermiyorsanız, seçtiğiniz kullanıcı adı ile ilgili bilgiler kaydedilecektir.

IP adresinin saklanması

Yorum fonksiyonumuz, yorum yazan kullanıcıların IP adreslerini kaydeder. Sitemizdeki yorumları etkinleştirilmeden önce kontrol etmediğimizden, hakaret veya propaganda gibi yasal ihlaller durumunda yazara karşı işlem yapabilmek için bu verilere ihtiyacımız var.

Yorumların saklama süresi

Yorumlar ve ilgili veriler (örn.IP adresi) kaydedilir ve yorumlanan içerik tamamen silinene veya yorumların yasal nedenlerle silinmesi gerekene kadar (örn. Saldırgan yorumlar) web sitemizde kalır.

Yasal dayanak

Yorumlar, izninize göre kaydedilir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Halihazırda yürütülen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

4. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmetinin işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir.

Google Analytics sözde "çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Google Analytics tanımlama bilgilerinin depolanması ve bu analiz aracının kullanımı GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f'ye dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamcılığını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmede meşru bir ilgiye sahiptir.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve istisnai durumlarda orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirerek Google'ın çerez tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) ve bu verileri Google tarafından işlemesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Veri toplamaya itiraz

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Verilerinizin bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerde kaydedilmesini önleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır: Google Analytics'i devre dışı bırakın.

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş düzenleniyor

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

Depolama süresi

Çerezler, kullanıcı kimlikleri (ör. Kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleri (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı olan, kullanıcı ve etkinlik düzeyinde Google tarafından saklanan veriler 38 ay sonra anonim hale getirilir veya silinir. Ayrıntılar aşağıdaki bağlantı altında bulunabilir: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Facebook pikseli

Web sitemiz, dönüşümü ölçmek için Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD'den ("Facebook") gelen ziyaretçi eylem pikselini kullanır.

Bu şekilde, site ziyaretçilerinin davranışları, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra izlenebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesini ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesini sağlar.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir; kullanıcıların kimlikleri hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Bununla birlikte, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiliyle bağlantı kurulabilir ve Facebook verileri kendi reklam amaçları için kullanır. Facebook Veri Kullanım Politikası kullanabilirsiniz. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarının yanı sıra Facebook dışındaki reklamları değiştirmesine olanak tanır. Web sitesi operatörü olarak, verilerin bu şekilde kullanımını etkileyemeyiz.

Facebook piksellerinin kullanımı GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafına dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, sosyal medya dahil olmak üzere etkili reklamcılık önlemlerinde meşru bir menfaat sahibidir.

Gizliliğinizi korumaya ilişkin daha fazla bilgiyi Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulacaksınız: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca, aşağıdaki reklamcılık ayarları alanında bulunan "Özel Kitleler" yeniden pazarlama işlevini de kullanabilirsiniz. https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen devre dışı bırakmak. Bunu yapmak için Facebook'a giriş yapmalısınız.

Facebook hesabınız yoksa, European Interactive Digital Advertising Alliance'ın web sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak isterseniz, sizden bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bunları almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza izin veren bilgilere ihtiyacımız var. haber bülteni. Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanır. Bu verileri yalnızca istenen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü şahıslara iletmeyiz.

Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi, yalnızca sizin rızanız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Verilerin, e-posta adresinin ve bunların haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki "Aboneliği İptal Et" bağlantısı yoluyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda yürütülen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanacak ve haber bülteninden çıktıktan sonra silinecektir. Bu, başka amaçlar için kaydettiğimiz verileri etkilemez.

MailChimp

Bu web sitesi, haber bültenleri ve bilgi materyalleri göndermek için MailChimp hizmetlerini kullanır. Sağlayıcı Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ABD'dir.

MailChimp, diğer şeylerin yanı sıra haber bültenlerinin gönderilmesinin organize edilebildiği ve analiz edilebildiği bir hizmettir. Bültenleri / bilgi materyallerini (örneğin e-posta adresi) almak amacıyla veri girerseniz, bunlar MailChimp'in ABD'deki sunucularında saklanacaktır.

MailChimp, “AB-ABD Gizlilik Kalkanı” na göre sertifikalandırılmıştır. "Gizlilik Kalkanı", ABD'deki Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında bir anlaşmadır.

MailChimp'in yardımıyla haber bülteni kampanyalarımızı analiz edebiliriz. MailChimp ile gönderilen bir e-postayı açtığınızda, e-postada bulunan bir dosya (sözde web işaretçisi) MailChimp'in ABD'deki sunucularına bağlanır. Bu şekilde bir haber bülteni / bilgi materyali mesajının açılıp açılmadığı ve hangi bağlantıların tıklandığı belirlenebilir. Teknik bilgiler de kaydedilir (örn. Erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi). Bu bilgiler ilgili haber bültenine / bilgi materyali alıcısına atanamaz. Yalnızca haber bülteni kampanyalarının istatistiksel analizi için kullanılırlar. Bu analizlerin sonuçları, gelecekteki haber bültenleri / bilgi materyali e-postalarını alıcıların ilgi alanlarına daha iyi uyarlamak için kullanılabilir.

MailChimp tarafından bir analiz istemiyorsanız, haber bülteni üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir. Her haber bülteni mesajında bunun için bir bağlantı sağlıyoruz.

Veri işleme, rızanız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1, bir GDPR). Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Halihazırda yürütülen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanacak ve haber bülteninden çıkmanızın ardından sunucularımızdan ve MailChimp'in sunucularından silinecektir. Bu, başka amaçlar için kaydettiğimiz verileri etkilemez.

Daha fazla bilgi için MailChimp'in veri koruma hükümlerine bakın: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Bir veri işleme sözleşmesinin sonucu

MailChimp ile, MailChimp'i müşterilerimizin verilerini korumaya ve üçüncü şahıslara aktarmamaya mecbur ettiğimiz sözde bir "Veri İşleme Anlaşması" imzaladık.

6. Eklentiler ve Araçlar

Youtube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube'dan eklentiler kullanmaktadır. Sayfaların operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD'dir.

YouTube eklentisine sahip sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, YouTube sunucularına bağlantı kurulacaktır. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca YouTube, cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, web sitemizi ziyaret edenler hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır. Çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır. Bu, GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi, YouTube'un gizlilik politikasında şu adreste bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Yazı Tipleri

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfaya eriştiğinizde, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google'a web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiği bilgisini verir. Google Web Yazı Tipleri, çevrimiçi tekliflerimizin tek tip ve çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://developers.google.com/fonts/faq ve Google'ın gizlilik politikasında: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

tr_TRTurkish